Publications

 • Ensureing Indigenous Peoples' Rights in Policies on Forest, Water and Other Natural Resources Issues, Challanges and way - Dr Krishna B. Bhattachan

  Ensureing Indigenous Peoples' Rights in Policies on Forest, Water and Other Natural Resources Issues, Challanges and way - Dr Krishna B. Bhattachan

  Download & Print
 • Policy Analysis on Indigenous Peoples and Forest Resources in Nepal- Dhanajaya Lamichhane

  Policy Analysis on Indigenous Peoples and Forest Resources in Nepal- Dhanajaya Lamichhane

  Download & Print
 • नेपालका आदिवासी जनजातिको भूमि र भूमि अधिकार– नन्द कन्दङ्वा

  नेपालका आदिवासी जनजातिको भूमि र भूमि अधिकार– नन्द कन्दङ्वा

  Download & Print
 • भूमिसुधार र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा भएका नीतिगत व्यवस्थाहरुको विष्लेषण-लिलानाथ दाहाल

  भूमिसुधार र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा भएका नीतिगत व्यवस्थाहरुको विष्लेषण-लिलानाथ दाहाल

  Download & Print
 • प्रचलित कानुनमा आदिवासी जनजाति सम्बन्धी व्यवस्था-शंकर लिम्बू

  प्रचलित कानुनमा आदिवासी जनजाति सम्बन्धी व्यवस्था-शंकर लिम्बू

  Download & Print
 • Legal framework on the rights of indigenous peoples in Nepal-Toyanath Adhikari

  Legal framework on the rights of indigenous peoples in Nepal-Toyanath Adhikari

  Download & Print
 • मातृभाषा, मातृभाषामा शिक्षा र संस्कृति सम्बन्धि राज्यको नीति- अमृत योन्जन-तामाङ

  मातृभाषा, मातृभाषामा शिक्षा र संस्कृति सम्बन्धि राज्यको नीति- अमृत योन्जन-तामाङ

  Download & Print
 • आदिवासी जनजाति महिला र बालबालिकाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरु-कैलाश राई

  आदिवासी जनजाति महिला र बालबालिकाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरु-कैलाश राई

  Download & Print
 • नेपालमा महिलाको अवस्था र सुधारका प्रयासहरु-नारायणबहदुर कुवँर

  नेपालमा महिलाको अवस्था र सुधारका प्रयासहरु-नारायणबहदुर कुवँर

  Download & Print
 • नेपालमा आदिवासी अधिकार: नीतिगत अवस्था, चुनाैती र अवसरहरु (Indigenous Peoples' Rights in Nepal: Policy Status, Challenges and Opportunities)

  नेपालमा आदिवासी अधिकार: नीतिगत अवस्था, चुनाैती र अवसरहरु (Indigenous Peoples' Rights in Nepal: Policy Status, Challenges and Opportunities)

  Download & Print
 • Leaflet on Federalism, Self-rule, Autonomy and Indigenous Peoples' Rights

  Leaflet on Federalism, Self-rule, Autonomy and Indigenous Peoples' Rights

  Download & Print
 • Core national and international instruments pertaining to the rights of indigenous peoples_NEP

  Core national and international instruments pertaining to the rights of indigenous peoples_NEP

  Download & Print