Publications

 • नेपालमा मातृभाषाको उपयोग,नीतिगत र कार्यगत अवस्था-डा_ डिल्लीराम रिमाल

  नेपालमा मातृभाषाको उपयोग,नीतिगत र कार्यगत अवस्था-डा_ डिल्लीराम रिमाल

  Download & Print
 • Annual Report 2017

  Annual Report 2017

  Download & Print
 • Training Manual Business and HR

  Training Manual Business and HR

  Download & Print
 • Adibasi Adhikar hananka ghatana-1

  Adibasi Adhikar hananka ghatana-1

  Download & Print
 • Community Engagement in Hydro-power Development Issue and Challenges- Padmendra Shrestha

  Community Engagement in Hydro-power Development Issue and Challenges- Padmendra Shrestha

  Download & Print
 • Policies Related to Electricity Development in Nepal- Sagar Raj Gautam

  Policies Related to Electricity Development in Nepal- Sagar Raj Gautam

  Download & Print
 • State Restructuring and Federalism in Nepal- Krishna Hachhethu

  State Restructuring and Federalism in Nepal- Krishna Hachhethu

  Download & Print
 • आदिवासी जनजाति अधिकार संरक्षण तथा विकासका लागि गरिएका प्रयास, समस्या र सुझावहरु–लीला अधिकारी

  आदिवासी जनजाति अधिकार संरक्षण तथा विकासका लागि गरिएका प्रयास, समस्या र सुझावहरु–लीला अधिकारी

  Download & Print
 • Ensureing Indigenous Peoples' Rights in Policies on Forest, Water and Other Natural Resources Issues, Challanges and way - Dr Krishna B. Bhattachan

  Ensureing Indigenous Peoples' Rights in Policies on Forest, Water and Other Natural Resources Issues, Challanges and way - Dr Krishna B. Bhattachan

  Download & Print
 • Policy Analysis on Indigenous Peoples and Forest Resources in Nepal- Dhanajaya Lamichhane

  Policy Analysis on Indigenous Peoples and Forest Resources in Nepal- Dhanajaya Lamichhane

  Download & Print
 • नेपालका आदिवासी जनजातिको भूमि र भूमि अधिकार– नन्द कन्दङ्वा

  नेपालका आदिवासी जनजातिको भूमि र भूमि अधिकार– नन्द कन्दङ्वा

  Download & Print
 • भूमिसुधार र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा भएका नीतिगत व्यवस्थाहरुको विष्लेषण-लिलानाथ दाहाल

  भूमिसुधार र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा भएका नीतिगत व्यवस्थाहरुको विष्लेषण-लिलानाथ दाहाल

  Download & Print