Publications

 • माथिल्लो त्रिशुली–१, २१६ जलविद्युत परियोजनाले स्थानीय आदिवासी समुदायमाथि परेको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन_NEP

  माथिल्लो त्रिशुली–१, २१६ जलविद्युत परियोजनाले स्थानीय आदिवासी समुदायमाथि परेको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन_NEP

  Download & Print
 • आदिवासीको सवालमा नेपालका सम्बन्धमा नश्लीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी समितिको समापन/निष्कर्ष अवलोकन_NEP

  आदिवासीको सवालमा नेपालका सम्बन्धमा नश्लीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी समितिको समापन/निष्कर्ष अवलोकन_NEP

  Download & Print
 • Indigenous Peoples Community Based Justice System in Nepal(Limbu and Santhal)_ENG

  Indigenous Peoples Community Based Justice System in Nepal(Limbu and Santhal)_ENG

  Download & Print
 • Research Report on Upper Trishuli 1_ENG

  Research Report on Upper Trishuli 1_ENG

  Download & Print
 • नेपालमा मातृभाषाको उपयोग,नीतिगत र कार्यगत अवस्था-डा_ डिल्लीराम रिमाल

  नेपालमा मातृभाषाको उपयोग,नीतिगत र कार्यगत अवस्था-डा_ डिल्लीराम रिमाल

  Download & Print
 • Annual Report 2017

  Annual Report 2017

  Download & Print
 • Training Manual Business and HR

  Training Manual Business and HR

  Download & Print
 • Adibasi Adhikar hananka ghatana-1

  Adibasi Adhikar hananka ghatana-1

  Download & Print
 • Community Engagement in Hydro-power Development Issue and Challenges- Padmendra Shrestha

  Community Engagement in Hydro-power Development Issue and Challenges- Padmendra Shrestha

  Download & Print
 • Policies Related to Electricity Development in Nepal- Sagar Raj Gautam

  Policies Related to Electricity Development in Nepal- Sagar Raj Gautam

  Download & Print
 • State Restructuring and Federalism in Nepal- Krishna Hachhethu

  State Restructuring and Federalism in Nepal- Krishna Hachhethu

  Download & Print
 • आदिवासी जनजाति अधिकार संरक्षण तथा विकासका लागि गरिएका प्रयास, समस्या र सुझावहरु–लीला अधिकारी

  आदिवासी जनजाति अधिकार संरक्षण तथा विकासका लागि गरिएका प्रयास, समस्या र सुझावहरु–लीला अधिकारी

  Download & Print