Laws and Policies

 • प्रथम नागिरक थारू समुदायकेा संक्षरण, सम्बर्धन र विकास, सम्बन्धि एैन २०८०

  प्रथम नागिरक थारू समुदायकेा संक्षरण, सम्बर्धन र विकास, सम्बन्धि एैन २०८०

  Download & Print
 • व्यवसाय र मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा

  व्यवसाय र मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा

  Download & Print
 • परम्परागत शिक्षण संस्था (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०७९

  परम्परागत शिक्षण संस्था (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०७९

  Download & Print
 • वन ऐन - शहिद लखन गाउँपालिका

  वन ऐन - शहिद लखन गाउँपालिका

  Download & Print
 • बारबर्दिया नगरपालिकामा रहेका बरघर प्रणाली संरक्षण, प्रवद्र्घन र विकास गर्न बनेको ऐन, २०७७

  बारबर्दिया नगरपालिकामा रहेका बरघर प्रणाली संरक्षण, प्रवद्र्घन र विकास गर्न बनेको ऐन, २०७७

  Download & Print
 • राजपत्र कीर्तिपुर नगर साँस्कृतिक सरक्षित क्षेत्र सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

  राजपत्र कीर्तिपुर नगर साँस्कृतिक सरक्षित क्षेत्र सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

  Download & Print
 • भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६

  भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६

  Download & Print
 • आदिवासि जनजाति ऐनमा स‌ंशाेधन

  आदिवासि जनजाति ऐनमा स‌ंशाेधन

  Download & Print
 • Education Policy

  Education Policy

  Download & Print
 • मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

  Download & Print
 • मुलुकी देवानी संहिता २०७४

  मुलुकी देवानी संहिता २०७४

  Download & Print
 • मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४

  मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४

  Download & Print