Laws and Policies

 • बारबर्दिया नगरपालिकामा रहेका बरघर प्रणाली संरक्षण, प्रवद्र्घन र विकास गर्न बनेको ऐन, २०७७

  बारबर्दिया नगरपालिकामा रहेका बरघर प्रणाली संरक्षण, प्रवद्र्घन र विकास गर्न बनेको ऐन, २०७७

  Download & Print
 • राजपत्र कीर्तिपुर नगर साँस्कृतिक सरक्षित क्षेत्र सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

  राजपत्र कीर्तिपुर नगर साँस्कृतिक सरक्षित क्षेत्र सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

  Download & Print
 • भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६

  भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६

  Download & Print
 • आदिवासि जनजाति ऐनमा स‌ंशाेधन

  आदिवासि जनजाति ऐनमा स‌ंशाेधन

  Download & Print
 • Education Policy

  Education Policy

  Download & Print
 • मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

  Download & Print
 • मुलुकी देवानी संहिता २०७४

  मुलुकी देवानी संहिता २०७४

  Download & Print
 • मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४

  मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४

  Download & Print
 • मुलुकी अपराध संहिता २०७४

  मुलुकी अपराध संहिता २०७४

  Download & Print
 • Sentencing and Execution act 2074

  Sentencing and Execution act 2074

  Download & Print
 • Criminal Code 2074

  Criminal Code 2074

  Download & Print