Laws and Policies

 • भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६

  भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६

  Download & Print
 • आदिवासि जनजाति ऐनमा स‌ंशाेधन

  आदिवासि जनजाति ऐनमा स‌ंशाेधन

  Download & Print
 • Education Policy

  Education Policy

  Download & Print
 • मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

  Download & Print
 • मुलुकी देवानी संहिता २०७४

  मुलुकी देवानी संहिता २०७४

  Download & Print
 • मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४

  मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४

  Download & Print
 • मुलुकी अपराध संहिता २०७४

  मुलुकी अपराध संहिता २०७४

  Download & Print
 • Sentencing and Execution act 2074

  Sentencing and Execution act 2074

  Download & Print
 • Criminal Code 2074

  Criminal Code 2074

  Download & Print
 • Mutual-Legal-Assistance-Act-2015-2070

  Mutual-Legal-Assistance-Act-2015-2070

  Download & Print
 • गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५

  गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५

  Download & Print