Laws and Policies

 • Sentencing and Execution act 2074

  Sentencing and Execution act 2074

  Download & Print
 • Criminal Code 2074

  Criminal Code 2074

  Download & Print
 • Mutual-Legal-Assistance-Act-2015-2070

  Mutual-Legal-Assistance-Act-2015-2070

  Download & Print
 • गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५

  गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५

  Download & Print
 • अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ७६-७७

  अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ७६-७७

  Download & Print
 • विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका-२०७५

  विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका-२०७५

  Download & Print
 • noimage

  बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९

  Download & Print
 • noimage

  महिला विरूद्धका सबै प्रकारक भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धिको स्वेच्छिक प्रोटोकल

  Download & Print
 • noimage

  महिला विरूद्धका सबै प्रकारक भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९७९

  Download & Print
 • noimage

  नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६

  Download & Print
 • noimage

  आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६

  Download & Print