Publications

 • मातृभाषा, मातृभाषामा शिक्षा र संस्कृति सम्बन्धि राज्यको नीति- अमृत योन्जन-तामाङ

  मातृभाषा, मातृभाषामा शिक्षा र संस्कृति सम्बन्धि राज्यको नीति- अमृत योन्जन-तामाङ

  Download & Print
 • आदिवासी जनजाति महिला र बालबालिकाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरु-कैलाश राई

  आदिवासी जनजाति महिला र बालबालिकाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरु-कैलाश राई

  Download & Print
 • नेपालमा महिलाको अवस्था र सुधारका प्रयासहरु-नारायणबहदुर कुवँर

  नेपालमा महिलाको अवस्था र सुधारका प्रयासहरु-नारायणबहदुर कुवँर

  Download & Print
 • नेपालमा आदिवासी अधिकार: नीतिगत अवस्था, चुनाैती र अवसरहरु (Indigenous Peoples' Rights in Nepal: Policy Status, Challenges and Opportunities)

  नेपालमा आदिवासी अधिकार: नीतिगत अवस्था, चुनाैती र अवसरहरु (Indigenous Peoples' Rights in Nepal: Policy Status, Challenges and Opportunities)

  Download & Print
 • Leaflet on Federalism, Self-rule, Autonomy and Indigenous Peoples' Rights

  Leaflet on Federalism, Self-rule, Autonomy and Indigenous Peoples' Rights

  Download & Print
 • Core national and international instruments pertaining to the rights of indigenous peoples_NEP

  Core national and international instruments pertaining to the rights of indigenous peoples_NEP

  Download & Print
 • Convention on Biological Diversity (CBD)_NEP

  Convention on Biological Diversity (CBD)_NEP

  Download & Print
 • Core national and international instruments pertaining to the rights of indigenous peoples_ENG

  Core national and international instruments pertaining to the rights of indigenous peoples_ENG

  Download & Print
 • Policy Analysis_NEP

  Policy Analysis_NEP

  Download & Print
 • Cases of Indigenou Rights Violation_ENG

  Cases of Indigenou Rights Violation_ENG

  Download & Print
 • Annual Report, 2016_ENG

  Annual Report, 2016_ENG

  Download & Print
 • Tikapur Incident Human Rights Monitoring Report_NEP

  Tikapur Incident Human Rights Monitoring Report_NEP

  Download & Print