Publications

SNPublication Title
1Community Engagement in Hydro-power Development Issue and Challenges- Padmendra Shrestha
2Policies Related to Electricity Development in Nepal- Sagar Raj Gautam
3State Restructuring and Federalism in Nepal- Krishna Hachhethu
4आदिवासी जनजाति अधिकार संरक्षण तथा विकासका लागि गरिएका प्रयास, समस्या र सुझावहरु–लीला अधिकारी
5Ensureing Indigenous Peoples' Rights in Policies on Forest, Water and Other Natural Resources Issues, Challanges and way - Dr Krishna B. Bhattachan
6Policy Analysis on Indigenous Peoples and Forest Resources in Nepal- Dhanajaya Lamichhane
7नेपालका आदिवासी जनजातिको भूमि र भूमि अधिकार– नन्द कन्दङ्वा
8भूमिसुधार र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा भएका नीतिगत व्यवस्थाहरुको विष्लेषण-लिलानाथ दाहाल
9प्रचलित कानुनमा आदिवासी जनजाति सम्बन्धी व्यवस्था-शंकर लिम्बू
10आदिवासी जनजाति मानवअधिकारसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था र क्रियाकलापहरुको विष्लेषण-सरिता ज्ञवाली
11Legal framework on the rights of indigenous peoples in Nepal-Toyanath Adhikari
12मातृभाषा, मातृभाषामा शिक्षा र संस्कृति सम्बन्धि राज्यको नीति- अमृत योन्जन-तामाङ
13नेपालमा मातृभाषाको उपयोग,नीतिगत र कार्यगत अवस्था-डा‌ डिल्लीराम रिमाल
14आदिवासी जनजाति महिला र बालबालिकाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरु-कैलाश राई
15नेपालमा महिलाको अवस्था र सुधारका प्रयासहरु-नारायणबहदुर कुवँर
16Indigenous Peoples Rights in Nepal_NP
17Leaflet on Federalism, Self-rule, Autonomy and Indigenous Peoples' Rights
18Core national and international instruments pertaining to the rights of indigenous peoples_NEP
19Convention on Biological Diversity (CBD)_NEP
20Core national and international instruments pertaining to the rights of indigenous peoples_ENG