Publications

SNPublication Title
1Annual Report 2017
2Research Report on Upper Trishuli 1_ENG
3CERD alternative Report
4Training Manual Business and HR
5Adibasi Adhikar hananka ghatana-1
6Community Engagement in Hydro-power Development Issue and Challenges- Padmendra Shrestha
7Policies Related to Electricity Development in Nepal- Sagar Raj Gautam
8State Restructuring and Federalism in Nepal- Krishna Hachhethu
9आदिवासी जनजाति अधिकार संरक्षण तथा विकासका लागि गरिएका प्रयास, समस्या र सुझावहरु–लीला अधिकारी
10Ensureing Indigenous Peoples' Rights in Policies on Forest, Water and Other Natural Resources Issues, Challanges and way - Dr Krishna B. Bhattachan
11Policy Analysis on Indigenous Peoples and Forest Resources in Nepal- Dhanajaya Lamichhane
12नेपालका आदिवासी जनजातिको भूमि र भूमि अधिकार– नन्द कन्दङ्वा
13भूमिसुधार र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा भएका नीतिगत व्यवस्थाहरुको विष्लेषण-लिलानाथ दाहाल
14प्रचलित कानुनमा आदिवासी जनजाति सम्बन्धी व्यवस्था-शंकर लिम्बू
15आदिवासी जनजाति मानवअधिकारसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था र क्रियाकलापहरुको विष्लेषण-सरिता ज्ञवाली
16Legal framework on the rights of indigenous peoples in Nepal-Toyanath Adhikari
17मातृभाषा, मातृभाषामा शिक्षा र संस्कृति सम्बन्धि राज्यको नीति- अमृत योन्जन-तामाङ
18नेपालमा मातृभाषाको उपयोग,नीतिगत र कार्यगत अवस्था-डा_ डिल्लीराम रिमाल
19आदिवासी जनजाति महिला र बालबालिकाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरु-कैलाश राई
20नेपालमा महिलाको अवस्था र सुधारका प्रयासहरु-नारायणबहदुर कुवँर