Resources

 • पन्घ्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७-२०८०/८१)

  पन्घ्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७-२०८०/८१)

  Download & Print
 • नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८

  नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८

  Download & Print
 • भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६

  भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६

  Download & Print
 • आदिवासि जनजाति ऐनमा स‌ंशाेधन

  आदिवासि जनजाति ऐनमा स‌ंशाेधन

  Download & Print
 • Safeguard Policy Statement Np

  Safeguard Policy Statement Np

  Download & Print
 • Defender at Risk

  Defender at Risk

  Download & Print
 • Education Policy

  Education Policy

  Download & Print
 • Human Development Report 2019

  Human Development Report 2019

  Download & Print
 • ASIA AND THE PACIFIC SDG PROGRESS REPORT 2019

  ASIA AND THE PACIFIC SDG PROGRESS REPORT 2019

  Download & Print
 • SDGs Road map in Nepali_National Planning Commission

  SDGs Road map in Nepali_National Planning Commission

  Download & Print
 • विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र_बराम_सर्वोच्च अदालत_निर्देशनात्मक आदेश

  विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र_बराम_सर्वोच्च अदालत_निर्देशनात्मक आदेश

  Download & Print
 • मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

  Download & Print