नेपाल खड्गी सेवा समिति (अपमानजनक शब्दार्थ )

Overview

निवेदन

नेपालको संविधान को धारा १६ ले मौलिक हकको रुपमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकारको संरक्षण गर्न र धारा १८ बमोजिम विभेद विरुद्घको समानताको हक सुनिश्चिताको लागि नेपालको घारा १३३(२), (३) बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विषयले देहायबमोजिमको जो चाहिने आज्ञा आदेश माग

  • अपमानजनक शब्दार्थ रहेको जाति समुदाय जनाउने गरी राज्यबाट प्रदान गरिएको नागरिकता लगायत नागरिकतालाई आधार मानेर बनाईने पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमति पत्र, जग्गा धनी प्रमाण पत्र लगायतको सरकारी कागजातहरुमा तीन पुस्ते बंशज को थर सच्याउन पाउने गरी छाता ऐन निर्माण गरी गराई कानून बमोजिम व्यवस्था मिलाउने गरी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेश युक्त जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरि पाउँ ।
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले गत मिति २०७३।०४।१० गतेको निर्णय भनी नागरीकताको पिठमा जातिय संकिर्णता हिनताबोध भनी उल्लेख गरीएको तथा बुवा, बाजेको थर भने साविक कसाई नै थर राखि वितरण गरिएको नागरिकता प्रमाण पत्रमा समेत तीन पुस्ते बुवा बाजे समेतको थर सच्याउन सकिने गरी जहां जो जस्तो आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
  • उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरु, २०१७ को नियम ६(१) बमोजिम उमेर, नाम जात सच्याई माग्नेले आफ्नो नाम, जात र उमेर उल्लेख भएको प्रमाण पत्र पाएका मितिले ६ महिनाभित्र उक्त कुरा सच्याई पाउनको लागि दरखास्त दिनु पर्छ भनी मात्र ६ महिनाको दरखास्त दिने म्याद परिमार्जन गरी थर सच्याई पाउँ ।
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने नागरिकतामा बुबा, बाजे समेत तीन पुस्ते बंशजको थर कसाई को सट्टामा आफनो सम्मान हुने थर राख्न पाउने गरी सम्बन्धीत प्रत्यर्थीको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरि पाउँ ।
  • शैक्षीक प्रमाण पत्र, निर्वाचन परिचय पत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, पासपोर्ट, पेन्सन पट्टा, जग्गाधनी लालपुर्जा भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र, लगायत जो जति सरकारी कागजातहरुमा उल्लेखित होच्याउने अपहेलित महशुस हुने संर्किणता, हिनताबोध हुने कसाई, कसाही, साही, साई थरको सट्टामा आत्म सम्मान हुने थर नायः, सिंह, शाही, खड्गी थर राख्न पाउने गरी जो जे चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
  • प्रज्ञा प्रतिष्ठान बाट प्रकाशित बृहत शब्द कोषमा कसाई को शब्दार्थ संगै कसाई भनेको नेवारको एक जाति खड्गी भनि उल्लेख गरिएको हुँदा सो शब्द नै सो बृहत शब्दकोष बाट हटाई पाउँ ।

आदेश

खड्गी समुदायका व्यक्तिहरुलाई राज्यबाट प्रदान गरिएको नागरिकता, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गा धनी प्रमाणपत्र लगायतको सरकारी कागजातहरुमा साबिकमा प्रयूक्त थरुहरु कसाई, कसाही, साही, साई को सट्टामा आत्मसम्मानको बोध हुने थरुहरु नायः, सिंह, शाही, खड्गी कायम गराउन यथाशीघ्र आवश्यक कानूनी तथा अन्य व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गरी कार्यान्वयन गर्नु भनी विपक्षीहरको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

 

 

S.N.Title 
1.०73-WO-0140Download & Print