Publications

SNPublication Title
1प्रचलित कानुनमा आदिवासी जनजाति सम्बन्धी व्यवस्था-शंकर लिम्बू
2आदिवासी जनजाति मानवअधिकारसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था र क्रियाकलापहरुको विष्लेषण-सरिता ज्ञवाली
3Legal framework on the rights of indigenous peoples in Nepal-Toyanath Adhikari
4मातृभाषा, मातृभाषामा शिक्षा र संस्कृति सम्बन्धि राज्यको नीति- अमृत योन्जन-तामाङ
5नेपालमा मातृभाषाको उपयोग,नीतिगत र कार्यगत अवस्था-डा_ डिल्लीराम रिमाल
6आदिवासी जनजाति महिला र बालबालिकाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरु-कैलाश राई
7नेपालमा महिलाको अवस्था र सुधारका प्रयासहरु-नारायणबहदुर कुवँर
8Indigenous Peoples Rights in Nepal_NP
9Leaflet on Federalism, Self-rule, Autonomy and Indigenous Peoples' Rights
10Core national and international instruments pertaining to the rights of indigenous peoples_NEP
11Racial and Ethnic Discrimination in Nepal: Rectifying Historical Wrongs in the New Constititon_NEP (with Summary in ENG)
12Study on Traditional Institution System of Dhimal, Hyolmo, Jyapu, Magar, Majhi, Newar, Thakali, and Tharu_NEP
13Briefing Paper on Indigenous Peoples Perspective on Electoral System in Nepal_NEP
14Indigenous peoples rights in New Constitution_NEP
15Study and Analysis of the "Constitution of Nepal" from the perspective of Indigenous Peoples_NEP
16Annual Report, 2015_ENG
17A Study on the Socio-Economic Status of Indigenous Peoples in Nepal_ENG
18Convention on Biological Diversity (CBD)_NEP
19Core national and international instruments pertaining to the rights of indigenous peoples_ENG
20Policy Analysis_NEP