Publications

SNPublication Title
1आदिवासी जनजाति मानवअधिकारसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था र क्रियाकलापहरुको विष्लेषण-सरिता ज्ञवाली
2Legal framework on the rights of indigenous peoples in Nepal-Toyanath Adhikari
3मातृभाषा, मातृभाषामा शिक्षा र संस्कृति सम्बन्धि राज्यको नीति- अमृत योन्जन-तामाङ
4नेपालमा मातृभाषाको उपयोग,नीतिगत र कार्यगत अवस्था-डा_ डिल्लीराम रिमाल
5आदिवासी जनजाति महिला र बालबालिकाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरु-कैलाश राई
6नेपालमा महिलाको अवस्था र सुधारका प्रयासहरु-नारायणबहदुर कुवँर
7Indigenous Peoples Rights in Nepal_NP
8Leaflet on Federalism, Self-rule, Autonomy and Indigenous Peoples' Rights
9Core national and international instruments pertaining to the rights of indigenous peoples_NEP
10Racial and Ethnic Discrimination in Nepal: Rectifying Historical Wrongs in the New Constititon_NEP (with Summary in ENG)
11Study on Traditional Institution System of Dhimal, Hyolmo, Jyapu, Magar, Majhi, Newar, Thakali, and Tharu_NEP
12Briefing Paper on Indigenous Peoples Perspective on Electoral System in Nepal_NEP
13Indigenous peoples rights in New Constitution_NEP
14Study and Analysis of the "Constitution of Nepal" from the perspective of Indigenous Peoples_NEP
15Annual Report, 2015_ENG
16A Study on the Socio-Economic Status of Indigenous Peoples in Nepal_ENG
17Convention on Biological Diversity (CBD)_NEP
18Core national and international instruments pertaining to the rights of indigenous peoples_ENG
19Policy Analysis_NEP
20Cases of Indigenou Rights Violation_ENG